KORGO, J. Nové aplikace mravenčích algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drábek, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114709