LIETAVCOVÁ, Z. Konvoluční neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 114593