BAJANÍK, F. Mobilní aplikace pro bezpečnost domácnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114761