BLAHO, M. Aplikace pro Big Data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114562