JAŠÍČKOVÁ, K. Klasifikace obrazů pomocí genetického programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114596