KUBIŠ, J. Nástroj pro podporu provádění analýzy finančního zdraví firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114846