KAŠČÁK, I. Aplikace mravenčích algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 114681