FLOREK, D. Detekce provozu protokolu BitTorrent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Polčák, Libor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hranický, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114620