KUBÁLEK, J. Vysokorychlostní paketové DMA přenosy z FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114817