PELANTOVÁ, L. Automatické zpracování ručně opravených testů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114538