MARTINKA, V. Bezdrátově řízený zdroj světla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kapinus, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 114878