RUSIŇÁK, P. Určování typů entit na základě extrakce informací z Wikipedie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Otrusina, Lubomír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114800