NAHÁLKA, R. Extrakce tunelovaných dat do samostatných toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Holkovič, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hranický, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114733