MRNUŠTÍK, M. Mezijazykový překladač C#-JavaScript pro DotVVM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pluskal, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 114778