STEHLÍK, R. Integrace nástrojů s automatizovaným testováním GUI mobilních aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114822