RUDOLF, T. Automatizace analýzy výkonu a spotřeby zvoleného systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nikl, Vojtěch

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 114841