OHÁŇKA, T. Dešťové nádrže na stokových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beránek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 58893