JOBÁNEK, S. Určení bezpečné hloubky ponoru vtoku MVE Vydra 2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šulc, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žoužela,, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 58853