NÁGLOVÁ, M. Formy a zdroje financování bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabincová, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Stanislav, Doležal

Navrhovaná známka

eVSKP id 58858