RŮŽIČKA, B. Normál vlnové délky pro optické komunikace v pásmu C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Wilfert, Otakar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 11932