ŠAMÁNKOVÁ, P. Risk Assessment of Contaminated Sites Case Study of a Landfill [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Babinec, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mareček, Jan

Navrhovaná známka

Bernatík, Aleš

Navrhovaná známka

eVSKP id 42217