ČUDEK, V. Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dzimko, Marián

Navrhovaná známka

Navrátil, Karel

Navrhovaná známka

Dobeš, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 37594