JIRÁSEK, M. Výrobní hala v Lounech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Buchta, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 58940