MERČÁKOVÁ, P. Úprava křižovatky silnic I/52, II/381 a II/395 u Pohořelic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Krčmová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 58947