ČERNÝ, K. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Lavický, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Komínková, Kateřina

Navrhovaná známka

eVSKP id 58932