PLESKAČOVÁ, M. Rodinný dům s fitness [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Petříček, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 58907