KUBÍČEK, L. Realizace úzkopásmových PLC modemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Martin

Student po celou dobu práce komunikoval. Podařilo se realizovat celý systém sestávající se s dílčích částí, což mnohdy překračuje požadavky na běžné diplomové práce. V rámci diplomové práce se podařily realizovat PLC modemy, wattmetr, aplikace na hromadný sběr dat a aplikace pro reprezentaci dat. Ne všechny části pracují přesně podle představ.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Krajsa, Ondřej

Předložená diplomová práce se zabývá úzkopásmovými PLC modemy. V teoretické části práce je popsán přenos dat po silových vedeních, struktura sítě, útlum a možná rušení. V dalších kapitolách se pak student již věnuje návrhu PLC modemů a dalších prvků PLC sítě. Práci považuji za velmi dobrou, student navrhl a realizoval PLC modem, wattmetr a také obslužný software, který je sice jednoduchý, ale plně postačuje zamýšlenému účelu. Postrádám testování navrženého modemu. Práce obsahuje několik formálních nepřesností a také gramatických chyb. Text by mohl být uspořádán lépe(např.podkapitola Návrh PLC modemu kapitoly Návrh úzkopásmového PLC modemu). Práci hodnotím 93b / A

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 56798