ČAMAJ, P. Bezdrátový telemetrický systém pro RC model [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem práce byl rozbor a návrh bezdrátového telemetrického systému pro přenos palubních veličin z leteckého RC modelu. Téma práce si student navrhl sám, a proto se také práci velmi intenzivně věnoval a velmi často dílčí problémy konzultoval. V první fázi provedl důsledný rozbor metod měření palubních veličin. Na základě této analýzy vybral vhodné komponenty pro jednotlivá čidla. Pro řídicí palubní jednotku i pozemní vyhodnocovací jednotku využil platformy STAX s procesorem ATmega128. Pro komunikaci mezi modelem a pozemní stanicí použil ZigBee standard a moduly XBee-Pro. Oba subsystémy zkompletoval a sestavil firmware pro oba řídicí mikrokontroléry v jednotkách. Systémy kompletně oživil a provedl i experimentální měření. Vlastní textová část práce je psána ve slovenském jazyce, je velmi dobře členěná, srozumitelná a bez překlepů. V práci se vyskytují jen drobné stylistické nedostatky. Výsledkem práce studenta je velmi zdařilá realizace dotažená až do konce. Student tímto potvrdil, že je schopen samostatně navrhnout komplexní elektronický systém včetně jeho realizace a programového vybavení mikrokontrolérů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Prokopec, Jan

Student zpracoval téma věnované telemetrii RC modelů letadel na velmi vysoké úrovni. Práce obsahuje detailní rozbor možných měřených veličin, možnosti měření a analýzu dostupných modulů pro bezdrátový přenos. Student navrhl a realizoval obě části telemetrického systému, provedl několik testů a ověřil výslednou funkčnost. Systém pro telemetrii je navržen pro rozšíření o modul GPS. Formální stránka práce je na výborné úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 52223