Now showing items 1-20 of 22

 • Bytová výstavba jako developerský projekt 

  Škarka, Jan
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem Rezidence Austerlitz ve Slavkově u Brna, realizovaný společností KALÁB. Popisuje řízení tohoto projektu od zakoupení pozemků až po prodej nemovitostí klientům. Zároveň je ...
 • Ekonomická efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru 

  Troanská, Eva
  Práce má za cíl stanovit ekonomickou efektivnost a finanční proveditelnost podnikatelského záměru výstavby rezidenčního bytového areálu a pomocí citlivostní analýzy stanovit riziko, které může ekonomickou efektivnost nejvíce ...
 • Financování developerského projektu 

  Pinnerová, Eliška
  Diplomová práce analyzuje financování developerského projektu Slunečný vrch, který je projektem společnosti ABILD s.r.o. Na základě podrobné analýzy projektu obsahuje návrhy podpory prodeje a jejich vliv na optimalizaci nákladů.
 • Financování developerského projektu 

  Moučková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou posouzení vhodnosti financování developerských projektů, konkrétně bytové výstavby. Obsahuje také návrh doporučeného financování pro projekt Atriové vily Císařka – II. etapa společnosti ...
 • Financování developerského projektu 

  Rovenská, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerských projektů. Součástí práce jsou také návrhy financování plánovaného investičního projektu Pod Novosady I – 2. etapa společnosti Archstav development a.s.
 • Financování developerského projektu 

  Seidlová, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se financování developerských projektů. V první části práce se vysvětlují základní pojmy z oblasti developerského procesu (developer, development, developerský proces) ...
 • Financování developerského projektu 

  Fiala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním konkrétního developerského projektu bytové výstavby ve Šlapanicích u Brna, jehož realizace má být zahájena na jaře roku 2021. Práce vychází z aktuálního dění na trhu s nemovitostmi, ...
 • Financování developerského projektu výstavby bytového domu v Brně 

  Deutsch, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování developerského projektu výstavby bytového domu zaměřené na lokalitu Brno. Obsahem práce je návrh financování plánované výstavby bytového domu v Brně na ulici Vinařská, ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Pluháčková, Darinka
  Cílem bakalářské práce je stanovení peněžních toků a hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu rezidenčního charakteru. V teoretické části jsou vysvětlený základní pojmy související s developerskou činnosti, ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti developerského projektu 

  Bešše, Dávid
  Bakalářská práce je věnována stanovení peněžních toků a hodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu realizace administrativní budovy. Teoretická část práce se zabývá základními pojmy podnikatelského záměru, ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Danyśová, Ester
  Práce se zabývá stanovením peněžních toků a vyhodnocením ekonomické efektivnosti developerského projektu rezidenční výstavby v Brně. Teoretická část se zabývá základy hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru ...
 • Management investičních rizik výstavbového projektu 

  Pluháčková, Darinka
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu včetně analýzy citlivosti a pravděpodobnosti vybraného developerského projektu rezidenčního charakteru. V teoretické části je vysvětlen ...
 • Návrh financování developerského projektu Jaselská kasárna 

  Vyskočil, Pavel
  Tato práce je zaměřena na problematiku developmentu, současnou situaci na trhu nemovitostí, vliv hospodářské krize a především na financování developerských projektů formou dotačních titulů a developerských, popř. hypotečních ...
 • Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu 

  Dědic, Frederik
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou developerské činnosti a developerského procesu. Úvodní část definuje pojmy spojené s touto činností. Následuje návrh organizační struktury developerské společnosti a popis členů ...
 • Návrh řízení správy nemovitostí – property management u vybrané administrativní budovy v rámci developerského projektu 

  Dědic, Frederik
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou developerské činnosti a developerského procesu. Úvodní část definuje pojmy spojené s touto činností. Následuje návrh organizační struktury developerské společnosti a popis členů ...
 • Podnikatelský projekt 

  Nepožitková, Lucie
  Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím hlavním cílem je vytvořit podnikatelský plán pro developerský projekt, který povede k realizaci výstavby rodinných domů v okolí Olomouce. K jeho vytvoření ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Bakalářská práce popisuje průběh a realizaci developerského projektu výstavby polyfunkčního domu v Brně v Ţabovřeskách na ulici Sochorova. Zvláštní důraz byl kladen na popis, průběh a moţnou realizaci klientských změn v ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti a rizik developerského projektu 

  Pospíšil, Přemek
  Předmětem diplomové práce je ekonomické hodnocení a hodnocení rizik investičních projektů. Teoretická část se zabývá životními cykly stavby, charakteristikou developerského projektu, jeho investora a rizik spojených s ...
 • Příprava a řízení developerských projektů 

  Marková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vytvoření plánu řízení konkrétního developerského projektu a definování možných rizik, které mohou nastat v realizační fázi z pohledu developerské společnosti. Diplomová práce se dále zabývá základní ...
 • Řízení developerského projektu 

  Zukalová, Kateřina
  Diplomová práce si klade za cíl zmapovat proces plánování a realizace developerského projektu. Zaměřuje se zejména na popis a analýzu jednotlivých fází projektu a to především z hlediska jejich řízení a eliminace potencionálních ...