Now showing items 21-29 of 29

 • Design rozhlasového přijímače 

  Sikora, Halina
  Tématem mé bakalářské práce je analýza a návrh rádiového přijímače v souladu s technickými, ergonomickými a estetickými požadavky. Cílem designu je minimalistický koncept, jednoduché tvarování, intuitivní ovládání a v ...
 • Design rukojeti benzínové pumpy 

  Zvarík, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce je vytvořit inovativní návrh tankovací pistole, který bude respektovat funkční, ergonomické, konstrukční, technologické a bezpečností požadavky. Zároveň však přinese nový pohled i na estetiku ...
 • Design řídítek s integrovaným představcem a světlem 

  Skřivánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design řídítek silničního typu s integrovaným světlem. V práci se zabývám rešerší designérskou i technickou, na kterou navazuji vlastním řešením. Hlavním cílem byl návrh unikátního ...
 • Design setu ochranných brýlí a ochranných sluchátek 

  Binka, Matej
  Témou mojej bakalárskej práce je design setu ochranných okuliarov a slúchadiel. Cieľom je vyriešiť technické, ergonomické nedokonalosti existujúcich produktov. Vyriešením spojenia slúchadiel a okuliarov sa dosahuje správnej ...
 • Design skládací cyklistické přilby 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá vytvořením designu skládací přilby, jejím konstrukčním, tvarovým i barevným řešením a analýzou stávajícího trhu. Hlavní důraz je kladen na skládací mechanismus, který je jednoduchý a vede ke skladnosti ...
 • Design sportovní požární proudnice 

  Výlet, David
  Předmětem mé bakalářské práce je design sportovní požární proudnice. Ta se využívá v požárním sportu, konkrétně v disciplíně s názvem požární útok. Cílem je vytvoření návrhu sportovní požární proudnice, která bude respektovat ...
 • Design stojanu pro výdej pohonných hmot 

  Kalina, Josef
  Cílem této bakalářské práce byl návrh designu výdejního stojanu pohonných hmot. Návrh designu, který by měl obsahovat odpovídající funkčnost a inovativní řešení celé konstrukce, ale zároveň nemusel dodržet veškeré technické, ...
 • Design stroje pro výrobu těstovin 

  Vejrostová, Kateřina
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout strojek na výrobu těstovin k domácímu použití, který svým řešením splňuje technologické, konstrukční, funkční a ergonomické požadavky na tento typ zařízení. Práce také obsahuje ...
 • Design tlakoměru 

  Běťáková, Vendula
  Cílem této bakalářské práce je návrh designu tlakoměru, jenž by respektoval funkční požadavky a pojímat o technických a estetických aspektech. Práce zahrnuje studii současné situace na trhu a vývoj nových technologií v ...