Now showing items 21-26 of 26

 • Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod 

  Lýsek, Jiří
  Tato práce pojednává o použití evolučních metod, konkrétně gramatické evoluce k rozpoznávání objektů v obraze. V práci jsou popsány principy rozpoznávání objektů a evoluční metody se zaměřením na gramatickou evoluci. Ve ...
 • Strukturální metody identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu 

  Minařík, Martin
  Tato dizertační práce se zabývá využitím strukturálních metod identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu. Nejprve je popsán současný stav znalostí v dané oblasti, tedy celý proces rozpoznávání objektů pomocí metod ...
 • Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění 

  Richter, Jan
  Proudění vzduchu lze vizualizovat pomocí aditiv tak, aby bylo možné pořídit snímky a videozáznamy takového proudění. Aditiva mohou být ve formě částic, nebo tvoří spojitá vlákna. Počítačové zpracování takových dat se liší ...
 • Webová aplikace HelpDesk a synchronizace dat 

  Balogh, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem webové aplikace Helpdesk, která zajišťuje komunikaci s internetovými uživateli. V první části práce je stručný popis jednotlivých prostředků a nástrojů, které byly použity. V praktické ...
 • Zajištění QoS v rozsáhlých sítích 

  Koblížek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá řízením provozu v počítačových sítích založených na protokolu TCP/IP. Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto řízení použijeme ...
 • Zpracování obrazu při určování topografických parametrů povrchů 

  Boháč, Martin
  Práce se zabývá určením topografických parametrů náhodně drsného povrchu pomocí metody střihové interferometrie. Jedná se o optickou metodu určení drsnosti povrchu. Základní myšlenka je založena na deformaci interferenčních ...