Now showing items 21-30 of 30

 • Přehled nekonvenčních koncepcí letounů 

  Nečas, David
  Bakalářská práce je zaměřena na civilní letouny nekonvenčních koncepcí, které se dostaly do sériové výroby. Práce bude členěna dle kategorií letounů, přičemž v každé kategorii, s výjimkou velkých dopravních letadel, bude ...
 • Rozbor požadavků předpisu CS-25 na stoupání po vzletu a na trať 

  Poláš, Přemysl
  Závěrečná bakalářská práce zpracovává požadavky předpisu CS-25 na stoupání po vzletu a natrať pro letouny výkonnostní kategorie A. Definuje a bliže rozebírá výkony ve stoupání, popisuje jednotlivé segmenty trajektorie a ...
 • Vícečlenné posádky dopravních letadel 

  Munk, Tomáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou činností viacčlenných posádok dopravných lietadiel, čo je známe pod pojmom Crew Resource Management (CRM). Prostredníctvom rozboru leteckých nehôd a ľudského faktora prináša ...
 • Vysokorychlostní letecká doprava 

  Kincová, Daniela
  Tato bakalářská práce podává ucelený přehled o vysokorychlostní letecké dopravě, která byla a pravděpodobně i bude nezanedbatelnou součástí letecké osobní přepravy. Pozornost je věnována problematice létání vysokými ...
 • Vytvoření nové letové příručky pro letoun "Pulsar" (OM-XYP) 

  Bertok, Tibor
  Cieľom bakalárskej práce je zhotovenie novej letovej príručky pre lietadlo Pulsar (OM-XYP). Úvodné časti práce popisujú lietadlo Pulsar ako z legislatívnej tak z technickej stránky a sú uvedené dôvody tvorby novej letovej ...
 • Výcvik dopravních pilotů 

  Müller, David
  Tato diplomová práce má za účel poukázat na obtížnost a různé metody výcviku dopravních pilotů. Zároveň může sloužit jako návod pro kohokoliv, kdo by se chtěl stát dopravním pilotem a s létáním se doposud nesetkal. Dále ...
 • Výrobci letadlové techniky v ČR po roce 1993 

  Pitner, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobci letadlové techniky v České republice po roce 1993. Hlavní náplň tvoří abecedně ucelený přehled tradičních firem. Zpočátku je kladen důraz na historii a okolnosti vzniku jednotlivých ...
 • Zavedení a provoz supersonického business jetu 

  Kincová, Daniela
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení a provozu nadzvukových business jetů. V dnešní době se v civilní letecké přepravě, po ukončení provozu Concordu, žádná nadzvuková letadla nevyskytují. V dnešní době existuje mnoho ...
 • Zavedení typového výcviku pod FTO 

  Chromek, Petr
  Cílem této bakalářské práce je podrobně rozebrat postup pro získání statusu TRTO. Jsou uvedeny jednotlivé kroky od poţadavků nutných k získání Osvědčení a udrţení aţ po okolnosti za kterých zaniká. Dále je popsán samotný ...
 • Základní geometrická koncepce letounu 

  Matějka, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na popis základních geometrických koncepcí letadel, rozbor jejich výhod a nevýhod z hlediska aerodynamického, konstrukčního a provozního. Vhodnost použití v jednotlivých kategoriích a nové ...