Now showing items 21-35 of 35

 • Návrh řízení laboratorního modelu "Inverzní kyvadlo" 

  Rýc, Jan
  V této práci je provedena identifikace systému inverzního kyvadla. K získání matematického modelu jsou použity Lagrangeovy rovnice druhého druhu. V programu Simulink je provedeno vytvoření nelineárního modelu ze získaných ...
 • Návrh řízení samobalancujícího dvoukolového podvozku 

  Vyoral, Jakub
  Práce se zabývá odvozením matematického modelu samobalancujícího vozíku typu Segway, ověřením správné funkčnosti a návrhem regulace pro jeho skutečnou realizaci. K vyřešení matematického modelu jsou zvoleny Lagrangeovy ...
 • Návrh samobalancujícího dvoukolového podvozku 

  Bartončík, Michal
  Tato práce pojednává o návrhu samobalancujícího podvozku typu segway. Seznamuje s principem vozítek segway, originálními modely a řešením dalších osob. V simulaci využívá matematický model pro určení vlastností senzorů. ...
 • Průběžná lokalizace a mapování pomocí mobilního robotu 

  Neužil, Tomáš
  V práci je uveden rozbor průběžné lokalizace a mapování (SLAM) v oblasti mobilní robotiky. Na základě tohoto rozboru je navržen algoritmus využívající rožšířeného Kalmanova estimátoru stavů pro odhad polohy robotu. Je ...
 • Quadrocopter - stabilizace pomocí inerciálních snímačů 

  Bradáč, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zpracování dat z inerciálního navigačního systému za účelem stabilizace létajícího vzdušného prostředku - tzv. quadrokopteru. Nejprve podává obecné informace o létajících vzdušných ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Projekt je koncipován jako realizační studie celého řízení, která bude později použita pro konstrukci systému. Pro získání informace o poloze vozíku ...
 • Robot pro tělesně postižené 

  Amler, Ivo
  Práce se zabývá návrhem řídícího systému pro řízení invalidního vozíku. Rozebrány jsou různé varianty řídícího systému a vyhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Při získání informace o poloze vozíku se podařilo vytvořit pouze ...
 • Řešení kinematických úloh robota EPSON PROSIX C3 

  Štábl, Martin
  Tato práce se zabývá řízením robotického ramene EPSON, a to jak z pohledu přímé úlohy, tak i inverzní úlohy kinematiky. V práci jsou uvedeny postupy jak se tyto kinematické řetězce řeší s využitím znalosti homogenní ...
 • Řízení invalidního vozíku 

  Vožda, Ondřej
  Práce popisuje návrh algoritmu pro řízení invalidního vozíku. Vozík by měl být schopen automatického pohybu podél zdi či jiné plochy (např. boku karoserie auta). Jedná se o rozšíření původního konceptu, jehož cílem bylo ...
 • Řízení létajících robotů 

  Tesáček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se věnuje problematice řízení stabilizace čtyřmotorového létajícího prostředku – quadrotoru. Na platformě NANOKOPTER jsou ukázány základní pohybové vlastnosti tohoto specifického létajícího prostředku ...
 • Řízení vícesměrového podvozku 

  Krsek, Jiří
  Tématem bakalářské práce je vytvořit funkční model mobilního robota vybaveného vícesměrovým podvozkem. Robot bude osazen vlastní řídicí jednotkou skládající se z 32-bitového procesoru a komunikační bezdrátové jednotky, ...
 • Simulace a řízení létajícího robota 

  Moravec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá šestirotorovým vrtulníkem, kopterem. V úvodní části je stručné rozdělení kopterů a jejich konstrukce. Další část se zabývá matematickým popisem kopteru, na který je navrženo řízení. Toto ...
 • Tepelný model kabiny automobilu pro HIL simulaci 

  Chromiak, Michael
  Teplota vzduchu vnútri kabíny automobilu ovplyvňuje vodiča, ako aj celú posádku. Najmä u vodiča automobilu je potrebná maximálna tepelná pohoda, nakoľko je jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho pozornosť. Pred začatím ...
 • Události č. 5/1998 

  Dobiášová, Eva; Havránek, Aleš; Hendrychová, Petra; Hobstová, Pavla; Hons, Zdeněk; Honzík, Jan M.; Kelča, František; Konečná, Yvonne; Kopecká, Pavlína; Kováčová, Eva; Přikrylová, Hana; Ptáčková, Iva; Salamon, David; Schmeidler, Karel; Šimek, Zdeněk; Šolc, František; Ustohal, Vladimír; Výšek, Pavel; Zemánková, Helena (Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998)
 • Všesměrový synchronní podvozek 

  Mejzlík, Bohumír
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací funkčního modelu všesměrového synchronního podvozku. Zaměřuje se na mechanickou konstrukci všesměrového podvozku a výběr vhodného hardwarového vybavení. Dále se zabývá návrhem ...