Now showing items 21-40 of 64

 • Interakce plasmidové DNA se sloučeninami lanthanoidů 

  Gőghová, Sabína
  V teoretické části bakalářské práce byl vypracován přehled literatury o izolaci a purifikaci plasmidové DNA, využití lanthanoidů jako neenzymatických nukleas a praktický význam sloučenin lanthanoidů v medicíně. V praktické ...
 • Izolace bakteriální DNA z potravin s využitím magnetických nosičů 

  Bubeníková, Lucia
  Práce byla zaměřena na selektivní izolaci bakteriální DNA pomocí magnetických nosičů se streptavidinem (PGMA-NH2-STV, MPG® Streptavidin). Byly optimalizovány podmínky funkcionalizace nosičů dvěma biotinylovanými sondami: ...
 • Izolace DNA s použitím nově syntetizovaných magnetických nosičů 

  Machan, Radoslav
  Teoretická časť práce bola zameraná na poskytnutie prehľadu základných vlastností magnetických častíc, ich morfológie, základných spôsobov ich syntézy, interakcie s DNA a aplikácie v oblasti biotechnológií a biomedicíny. ...
 • Izolace DNA v kvalitě pro PCR z mléčných výrobků pro dětskou výživu 

  Mantlová, Jana
  Práce byla zaměřena na izolaci DNA v kvalitě pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) a identifikaci probiotických bakterií mléčného kvašení, které byly izolovány z pěti mléčných výrobků pro dětskou výživu. DNA byla z ...
 • Izolace DNA v kvalitě pro PCR z probiotických výrobků pro dětskou výživu 

  Mantlová, Gabriela
  Diplomová práce byla zaměřena na izolaci DNA v kvalitě pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) a následnou identifikaci probiotických bakterií. Pomocí magnetických částic P(HEMA-co-GMA) byla izolována DNA v kvalitě pro ...
 • Izolace DNA z probiotických druhů baktérií mléčného kvašení v potravinových doplňcích 

  Tvrdíková, Jana
  V této práci byly testovány magnetické nosiče funkcionalizované streptavidinem při selektivní izolaci DNA. Metoda selektivní izolace DNA byla testována s využitím DNA probiotického kmene Lactobacillus paracasei subsp. ...
 • Izolace DNA ze sýrů pro použití v polymerázové řetězové reakci 

  Mohelský, Tomáš
  Práce byla zaměřena na izolaci DNA ze sýrů pro použití v polymerázové řetězové reakci. Nejprve byl optimalizován postup homogenizace různých typů sýrů z komerční sítě, lyze buněk a izolace DNA. DNA byla izolována magnetickými ...
 • Izolace, identifikace a charakterizace mikroflóry vína a vybraných potravin 

  Šuranská, Hana
  Předložená disertační práce se zabývá mikrobiologií vína a ručně vyráběných sýrů. První část práce je zaměřena na identifikaci kvasinkové mikroflóry izolované z bobulí a moštů během kvasného procesu výroby moravských vín. ...
 • Magnetické nosiče a jejich praktické využití 

  Chlopková, Barbora
  Teoretická část shrnuje dosavadní poznatky pro praktické využití magnetických nosičů v molekulární diagnostice. Zahrnuje jak již používané metody, tak i metody s potenciálním využitím do budoucna. V experimentální části ...
 • Mikroextrakce DNA z rostlinných tkání zeleniny 

  Cesnak, Filip
  Diplomová práca bola zameraná na porovnanie dvoch mikroizolačných metód DNA s využitím magnetických častíc z potravín rastlinného pôvodu. Vzorky mali rôznorodé, komplexné matrice a boli v surovom (brokolica, list z jahodníka ...
 • Molekulární identifikace vybraných druhů bakterií mléčného kvašení a bifidobakterií v doplňcích stravy 

  Riegelová, Kristýna
  Probiotické bakterie mléčného kvašení a bifidobakterie jsou přirozenou součástí gastrointestinálního traktu a v současnosti velmi využívané v potravinářském průmyslu ve formě potravinových doplňků. Cílem diplomové práce ...
 • Monitorování úspěšnosti transfekce buněčné linie 293 HEK 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je založena na monitorování úspěšnosti transfekce buněčné linie 293HEK. V teoretické části je popsán princip transfekčních metod, buněčné linie, vektory a reportérové geny. V praktické části byly použity ...
 • Nukleové kyseliny jako terapeutické agens 

  Ráčková, Lucie
  S rozvojem molekulární biologie dochází i k rozvoji v onkoterapii. Hlavním směrem moderní medicíny je genová terapie. V genové terapii jsou používány dvě kategorie vektorů, a to virové vektory a nevirové vektory. K nevirovým ...
 • Optimalizace nové mikrometody izolace DNA z potravin 

  Surá, Tereza
  Diplomová práce byla zaměřena na optimalizaci mikrometody izolace DNA v kvalitě vhodné pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) pomocí magnetických mikročástic z potravin rostlinného původu. Pro analýzu byla vybrána červená ...
 • Optimalizace produkce rekombinantních proteinů v buněčné kultuře 

  Kyselá, Hana
  V této diplomové práci je popsána přechodná transfekce buněk 293 HEK adaptovaných na růst při suspenzní kultivaci bez přítomnosti séra za použití polyethyleniminů (PEI). Buňky byly transfekovány plasmidem pcDNA5/SEAP, který ...
 • PCR identifikace nepatogenních bakterií izolovaných ze sýrů 

  Jurečková, Nela
  Různé druhy rodu Bifidobacterium jsou součástí běžné střevní flóry lidí i zvířat. Jsou známé pro svůj prospěšný vliv na zdraví a proto je lze využít v potravinách a farmaceutických produktech jako probiotika. Mimo jogurty ...
 • Probiotické bakterie mléčného kvašení v potravinových výrobcích 

  Sásková, Denisa
  K identifikaci probiotických mikroorganismů jsou v potravinářství využívány molekulárně genetické metody, které jsou založeny na analýze DNA. Příkladem těchto metod je polymerázová řetězová reakce, při které dochází k ...
 • PROBIOTICKÉ GENY POTRAVINÁŘSKY VÝZNAMNÝCH BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ 

  Konečná, Jana
  Izolace deoxyribonukleové kyseliny (DNA) je velmi důležitým krokem v molekulární diagnostice mikroorganismů. Pro amplifikaci DNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) je nezbytná vysoká kvalita izolované DNA. Izolace DNA ...
 • Probiotika a jejich využití v potravinářství 

  Diado, Aleksandra
  Probiotické bakterie jsou definovány jako živé mikroorganismy, které, pokud jsou konzumované ve stanoveném množství, mají zdraví prospěšné účinky. Většina probiotik patří k bakteriím rodu Lactobacillus a Bifidobacteria. ...
 • Probiotika v potravinových výrobcích 

  Silná, Renata
  Probiotika jsou živé mikroorganismy, které mají pozitivní zdravotní účinky na konzumenta, pokud jsou přidána v adekvátním množství do potraviny. Nejznámnější probiotika jsou bakterie mléčného kvašení a kvasinka Saccharomyces ...