Now showing items 21-40 of 77

 • Logistika a návrh skladového systému s využitím čárového kódu 

  Kuchynka, Petr
  Diplomová práce analyzuje problematiku logistiky skladu a návrhu skladového systému s využitím čárového kódu. Tato diplomová práce je založena na spolupráci s firmou Identcode a jejím zákazníkem DataPro Solutions. Cílem ...
 • Logistika a zásobování v opravně základových desek plošných spojů pro notebooky 

  Grob, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob a logistického controllingu. Tato odvětví jsou patří k nejdůležitějším nástrojům, které se v logistice používají. Teorie těchto logistických nástrojů slouží jako základ ...
 • Logistika v elektrotechnické firmě 

  Dvořáková, Ivona
  Práce se ve svém teoretickém úvodu věnuje logistice a to především z hlediska výrobního procesu a informačního toku firmy. V další části je popsáno technologické projektování, kapacitní propočty a plánování. Teorie je ...
 • Mapování a optimalizace hodnotového toku 

  Gašpierik, Andrej
  Cieľom diplomovej práce je použitie metódy mapovania hodnotového toku (Value Stream Mapping, VSM) ako vizuálneho prostriedku k popisu zefektívnenia výrobného procesu vibračných zváracích strojov v spoločnosti Emerson ...
 • Mapování a zlepšení logistického i informačního toku ve firmě ZEBR s.r.o. 

  Kmeť, Lenka
  Cílem práce je ve vybrané společnosti zmapovat průběh logistických a informačních toků, celý proces vyhodnotit a nalézt zlepšení. V první části práce je uvedeno seznámení se štíhlou výrobou, metodou mapování toku hodnot a ...
 • Mapování průběhu výroby v elektrotechnické firmě a její optimalizace 

  Kutnar, Pavel
  Práce uvádí do problematiky řízení elektrotechnických výrob, především v oblasti managementu kvality. Základ tvoří teoretické pojednání o FMEA analýzách a mapování procesů. FMEA analýza byla aplikována na výrobní proces ...
 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Metoda napěťového kontrastu při detekci sekundárních elektronů scintilačním detektorem ve VP SEM 

  Jabůrek, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronového rastrovacího mikroskopu pracujícího při vyšším tlaku v komoře vzorku. Hlavním cílem práce bylo sledování napěťového kontrastu na přechodu PN výkonového transistoru ...
 • Měření izolačních a dielektrických vlastností vody 

  Žvátora, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá dielektrickými a izolačními vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její vodíkové vazby. Vysvětluje základní fyzikální a chemické vlastnosti vody, přičemž popisuje parametry vody jako je ...
 • Měření permitivity a ztrátového činitele vody 

  Zimáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody a její rozdělení z hlediska struktury. Dále popisuje základní parametry vody destilované, deionizované a ...
 • Měření vlastností vzdušných iontů 

  Lazorka, Martin
  Práce se zaměřuje na základní problematiku iontů, na proces ionizace a vliv iontů na organismy. Dále se zabývá kompenzací malých záporných iontů v pobytovém prostředí. Seznamuje s měřením koncentrace vzdušných iontů, ...
 • Modulární elektroinstalace a řídicí systém malého užitkového vozidla 

  Horníček, Evžen
  Diplomová práce se zabývá elektrickou instalací malého užitkového vozidla ZEBRA. Detailně rozebírá jednotlivé funkční skupiny elektroinstalace včetně jejich zapojení. Po prozkoumání současného stavu bude navržena modernizace ...
 • Návrh automatizované kontroly výrobků na výrobní lince 

  Pelcl, Milan
  Předkládaná práce se zabývá rozborem jedné z výrobních linek ve společnosti ModusLink Czech Republic s.r.o. Snaží se najít možnosti automatizace jednotlivých procesů na této lince, vykonávaných v současné době manuálně. ...
 • Návrh nové výroby polotovarů pro termobloky plynových kotlů 

  Lahký, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řízení výroby polotovarů pro termobloky pro plynové kotle. V práci je popsáno plánování výroby a návrh systému pro sledování materiálového toku.
 • Opravy DPS s BGA a FC pouzdry 

  Buřival, Tomáš
  Práce je zaměřena na problematiku pouzder integrovaných obvodů s kuličkovými vývody. Kapitola druhá popisuje jednotlivé typy těchto pouzder a srovnání jejich vlastností. Dále se v kapitole třetí práce zabývá možnostmi oprav ...
 • Optické vlastnosti monokrystalického křemíku 

  Kahánek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá optickými vlastnostmi křemíku. Práce je zaměřena na realizaci křemíkových vzorků s ohmickými kontakty. Byl proveden návrh vhodného zdroje záření pro měření absorpční hrany monokrystalického ...
 • Optické vlastnosti organických polovodičů 

  Kočer, Martin
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optickými vlastnostmi organických polovodičů a metodou měření absorpční hrany. Práce je zaměřena na absorpci světelných paprsků organickými polovodiči. Práce se dále zabývá návrhem ...
 • Optimalizace logistických činností při expedici v elektrotechnické výrobě 

  Reboková, Lenka
  Logistika, neboli proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa jejich spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků, ...
 • Optimalizace vedení logistiky skladového hospodářství ve velké firmě 

  Přichystal, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena do oblasti logistiky a monitorování zásob, které jsou neoddělitelnou součástí každé podnikatelské činnosti. Zabývá se zefektivněním evidence skladových jednotek ve výrobní firmě, která má velký ...
 • Organické polovodiče a součástky 

  Kočer, Martin
  Předložená bakalářská práce se v úvodní části zabývá obecnými vlastnostmi organických polovodičů, jejich strukturou a vlastnostmi vybraných představitelů. Prostřední část je věnována některým způsobům nanášení organických ...