Now showing items 21-26 of 26

 • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

  Brlica, Pavel
  Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...
 • Stanovení přesnosti měření v nanometrologii 

  Šrámek, Jan
  Předkládaná disertační práce se zabývá měřením velmi malých rozměrů v nanometrologii pomocí dotykové nano-sondy, která je součástí třísouřadnicového měřicího stroje. V práci je prezentován nově vypracovaný přístup k ...
 • Statistické vyhodnocení rozměrového ustavení automobilu pro 3D měření 

  Čada, Michal
  Práce předkládá návrh zlepšení procesu rozměrové kontroly vyrobeného automobilu. Před samotným ověřováním rozměrovosti musí být automobil ustaven – vyrovnán do hlavního výkresového souřadného systému. Zavedený předepsaný ...
 • Vyjadřování nejistoty u přesných délkových měření II 

  Šrámek, Jan
  Diplomová práce má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot měření při kalibraci koncových měrek na interferometru Tesa NPL, doplněnou o praktický příklad výpočtu nejistoty měření. Součástí diplomové práce je také ...
 • Využití souřadnicového měřicího stroje pro hodnocení kvality povrchu 

  Vančurová, Martina
  Diplomová práce se zabývá využitím sondy souřadnicového měřicího stroje pro hodnocení textury povrchu. Cíle práce spočívaly v popisu sondy SFP2 firmy Renishaw, analýzy systému měření sondy a běžného profilometru, provedení ...
 • Zavedení metrologických postupů pro určování způsobilosti měřidel v oblasti tribologie 

  Rozlílková, Lada
  Tato bakalářská práce pojednává o metrologických postupech při určování způsobilosti měřidel ve výrobě firmy fungující v oblasti přesného strojírenství. Hlavním cílem každého podniku je jeho konkurenceschopnost v daném ...