Now showing items 21-40 of 91

 • Kalibrace snímačů teplot 

  Záboj, Jakub
  V bakalářské práci je popsán vliv změny teploty na fyzikální vlastnosti látek a materiálů. Historický vývoj teploměrů a měření teploty, který vedl k zavedení jednotné teplotní stupnice. Je zde vytvořen přehled sou-časných ...
 • Kombinace numerické matematiky a neuronové sítě pro model predikce průvalu 

  Srba, Jan
  Tato práce se zabývá vytvářením modelu predikce průvalu realizovaného pomocí umělé neuronové sítě v prostředí MATLAB, práce proto obsahuje teoretický popis umělých neuronových sítí a také uvádí způsob, jakým byly umělé ...
 • Kombinované přeplňování spalovacích motorů 

  Melichar, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá základním rozdělením různých druhů kombinovaného přeplňování a popisem jejich funkcí. Pro nejpoužívanější typy technologií přeplňování jsou uvedeny konkrétní příklady využití v automobilním ...
 • Kotle malých výkonů jako zdroje pro rodinné domy 

  Studnicki, Jakub
  V práci jsou shrnuty základní parametry kotlů s malým výkonem, určené k použití v rodinných domech. Kotle jsou rozděleny do kapitol dle používaného paliva (plyn, pevné palivo, kapalné palivo, biomasa, pelety …). U každého ...
 • Lokální větrání v průmyslových provozech 

  Brdečko, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání v průmyslových prostorech. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. V kapitole uvedeny legislativní předpisy i technické požadavky, aby ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Metodika zkoušení automobilových klimatizací 

  Bezděk, Lukáš
  Tématem práce je zkoušení automobilových klimatizací. V úvodu je krátce shrnuta historii klimatizace v osobním automobilu. Následující kapitoly se věnují definici klimatizačního zařízení, vysvětlení principu chlazení a ...
 • Metody korekce výkonových parametrů vznětového motoru 

  Charouz, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá získáním nejvhodnějšího způsobu korekce vlivu teploty, vlhkosti a tlaku nasávaného vzduchu a také korekcí vlivu vlastností paliva (motorové nafty). Tyto korekční faktory jsou přizpůsobeny ...
 • Metody snižování spotřeby moderních vozidel 

  Kubeš, Filip
  V tejto práci sú zhrnuté základné poznatky z termomechaniky spaľovacích motorov, pričom dôraz bol kladený na účinnosť spaľovacích motorov, tepelné obehy a ich popis pomocou teoretických a indikátorových diagramov. Je uvedená ...
 • Měření charakteristik ventilátorů 

  Coufalík, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o charakteristikách ventilátorů a jejich měření. Cílem je srovnání výsledků měření z certifikované zkušebny s výsledky z alternativního měřícího standu. V první části je čtenář obeznámen se ...
 • Měření solárního záření a kalibrace snímačů 

  Knapčík, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na popis snímačov solárneho žiarenia, ich základného princípu, funkcie a vzniku možných chýb pri meraní. V závere je realizovaná kalibrácia lacnejších pyranometrov SG002 českého výrobcu pomocou ...
 • Měření výkonu spalovacího motoru na válcovém dynamometru 

  Farka, Jan
  Od počátku automobilového průmyslu již uplynula spousta let a na vlastnosti vozidel i všech jeho součástí, především motoru, je kladen stále větší a větší důraz jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska výkonu a ekologie. ...
 • Měřicí a regulační systém vzduchového zemního výměníku tepla 

  Bielik, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem měřícího a regulačního systému vzduchového zemního výměníku tepla umístěném v areálu FSI VUT v Brně. Systém je realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW a používá moduly CompactDAQ od ...
 • Moderní metody přeplňování spalovacích motorů 

  Blaha, Adam
  Tato bakalářská práce je zaměřena na spalovací motory s přeplňováním a jejich porovnání s motory atmosférickými. Jsou zde uvedeny různé druhy přeplňování z hlediska konstrukce, použití, průběhů charakteristických diagramů ...
 • Moderní metody regulace otopných soustav 

  Machala, Martin
  Předmětem práce jsou moderní metody regulace otopných soustav. Jsou vysvětleny základní principy regulace a zmapovány metody regulace zdrojů a spotřebičů tepla. Je navržena otopná soustava rodinného domku se dvěma variantami ...
 • Moderní metody regulace vytápění pro rodinné domy 

  Bartusek, Jiří
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních způsobech regulace ve vytápění se zaměřením především na vytápění teplovodní, které má v dnešní době stále nejrozšířenější zastoupení. Cílem této práce je popsat jednotlivé metody ...
 • Nástroje pro simulaci větrání, vytápění a klimatizace v budovách 

  Fiala, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vybranými softwarovými nástroji pro simulaci větrání, vytápění a klimatizace v budovách: DOE-2, EnergyPlus, eQUEST, ESP-r a TRNSYS. V práci jsou uvedeny základní vlastnosti těchto programů ...
 • Návrh experimentu pro řešení inverzní úlohy vedení tepla 

  Horák, Aleš
  V této práci je komplexně studována inverzní úloha vedení tepla s důrazem na optimální návrh experimentu. V technické praxi se vyskytuje mnoho aplikací, v nichž jsou nebo mohou být inverzní úlohy použity. Jedná se především ...
 • Návrh funkčního modelu válcového dynamometru 

  Sobota, Matej
  Moja diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom modelu valcového dynamometru 4x4 v mierke 1:10 pre prezentačné účely a testovanie RC modelov áut. Prvá časť práce popisuje súčasné typy konštrukcií valcových dynamometrov. ...
 • Návrh podvozku pro elektrický minibus 

  Strnadel, Bronislav
  Teoretická část diplomové práce je věnována elektromobilům od jejich historie, přes zdroje elektrické energie a systém vyměnitelných baterií, až po elektrické autobusy a autonomní řízení. V praktické části je popsán koncept ...