Now showing items 21-40 of 163

 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Bílek, Michal
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty firmy ROCKWELL AUTOMATION a radiomodemy od firmy SATEL. Cílem práce bylo ovládat model destilační kolony, který byl umístěn ve vzdálené ...
 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Maléř, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
 • Bezdrátový monitor vodních toků 

  Michník, Jakub
  V této práci je popsán návrh hadwaru a softwaru pro bezdrátový monitor vodních toků s použitím modulu Rabbit RCM5400W. V textu jsou popsána možná řešení měření parametrů toku, především výšky hladiny. Podrobněji je pak ...
 • Bezdrátový terminál 

  Hradílek, Ondřej
  Tato bakalářská práce popisuje základní principy měření plošné hmotnosti. Dále podává stručný přehled o dostupných bezdrátových technologiích používaných v průmyslu. Výsledkem této práce je návrh bezdrátového terminálu, ...
 • Bezpečnost modelu malého lisu 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá bezpečností pneumatického modelu lisu. Po prozkoumání norem se provede posouzení rizika a následně proběhne realizace úprav pro splnění bezpečnostních požadavků. Kontrola bezpečnosti je provedena dle normy ...
 • Bezpečnost modelu manipulátoru 

  Peňáz, Ondřej
  Práce se zabývá funkční bezpečnostní strojního zařízení, v našem případě modelem tří osého manipulátoru. Hlavním přínosem této práce je detailní provedení posouzení rizika dle platné legislativy a podrobný návrh bezpečnostních ...
 • Bezpečnost modelu pneumatického lisu 

  Nešpor, Tomáš
  Práce se zabývá funkční bezpečností strojních zařízení, konkrétně zabezpečením modelu pneumatického lisu. V dokumentu je stručné seznámení s normami, které určují bezpečnostní standardy při návrhu bezpečného strojního ...
 • Blackbox s PLC a demonstrační úlohou 

  Frýdl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit simulaci včetně vizualizace destilační kolony, která je zaměřená na tepelné děje probíhající v prosté destilaci a destilaci s vodní parou. Vizualizace je zobrazena na HMI panelu, ...
 • CFD analýza proudění vzduchu pro různé typy průtokoměrů 

  Drexler, Pavel
  V teoretické části této práce jsou uvedeny základní informace týkající se průtokoměrů, proudění a modelů turbulentního proudění. Práce se zabývá průtokoměry se škrtícími orgány a simulací proudění vzduchu v jejich okolí, ...
 • CIP Safety 

  Šmoldas, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem technologie CIP a vytvořením laboratorní úlohy z komponentů založených na této technologii. Cílem práce je vytvoření literární rešerše o technologii CIP a jeho jednotlivých rozšíření ...
 • CIP Safety 

  Šindelek, Milan
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením strojního zařízení pomocí dostupných technologií. Obsahuje postup posouzení a snížení rizika stroje, návrh bezpečnostních opatření a jejich aplikaci. V jednotlivých částích jsou uvedeny ...
 • Common Industrial Protocol in machine safety 

  Štohl, Radek; Stibor, Karel (Elsevier, 2015-01-05)
  The authors discuss the Common Industrial Protocol (CIP), an instrument used on many types of networks, including EtherNet and DeviceNet. The CIP is classified into a large number of variants, for example CIP Safety, CIP ...
 • Dávkové řízení modelu destilační kolony 

  Vobejda, Lukáš
  Tato práce se zabývá dávkovým řízením modelu destilační kolony. Práce je rozdělena do několika částí. První část, spíše teoretická, shrnuje do několika kapitol popis dávkového řízení, procesu destilace a použitého vybavení ...
 • Demokufr R360 

  Balga, Ondřej
  Bakalářská práce se věnuje návrhu demonstrační úlohy mobilního řídicího systému R360 do kufru. Mobilní systém R360 je zde doplněn o snímače teploty, polohy a otáček a krokový motor. Návrh má předvést možnosti mobilního ...
 • Demonstrační panel IO-Link 

  Niemczyk, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje průmyslovému rozhraní IO-Link, snímačům a zobrazovacím prvkům, které umožňují komunikaci přes toto rozhraní. Práce se zabývá principy komunikace zařízení s mastery, které jsou propojené přes ...
 • Demonstrační úloha Ochrana motoru s MODBUS TCP 

  Berčík, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a zrealizovat demonstrační panel pro laboratorní úlohu, ve které jsou simulovány poruchy asynchronního motoru. Ty jsou vyhodnoceny pomocí inteligentního elektronického zařízení ...
 • Doplněk k softwaru pro motoristické závody 

  Schneiderka, Dominik
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zprovoznění komunikace se zobrazovací jednotkou skrz rozhraní RS-485 (scoreboard) a vytvořit aplikaci pro hlasatele. Zabudování komunikace se zobrazovací jednotkou do existujícího ...
 • Elektronický systém řízení skleníku 

  Šedivý, Jozef
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť elektronický systém pre riadenie skleníka, ovládaného mikrokontrolérom. Zariadenie bolo rozdelený na dve časti, ktoré medzi sebou komunikujú cez rozhranie RS 422. Systém obsahuje ...
 • Elektronický záznam o ukončení výroby 

  Rathouzský, Matouš
  Diplomová práce se zaměřuje na vývoj interního výrobního informačního systému firmy Ravensburger Karton sr.o. sídlící v Poličce. Práce je rozdělena na dvě části, tou je Návrh ERD diagramu pro vývoj databáze v datové vrstvě ...
 • Embedded systém pro sběr dat 

  Varga, Kamil
  Předkládaná diplomová práce řeší problematiku embedded systémů a jejich vývoje. Dále se zabývá operačním systémem GNU/Linux a jeho křížovou kompilací. Hardwarová problematika je také rozebrána. Konkrétním řešením je systém, ...