Now showing items 21-40 of 155

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Neubauerová, Aneta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. v letech 2007 až 2011 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní části. V první ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotěrová, Kamila
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti AGOS stavební a.s. za období 2004/2005 až 2010/2011 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je posouzení finanční situace společnosti a vypracování návrhů pro ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kunder, Róbert
  Diplomová práca hodnotí finančnú situáciu vybranej spoločnosti v rokoch 2007 až 2011 prostredníctvom metód finančnej analýzy a analýz interného a externého prostredia spoločnosti. Finančná analýza bude vykonaná pomocou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Machačová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klabanová, Kateřina
  Tato bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ hodnotí finanční situaci a finanční zdraví SAKO Brno, a.s. a jeho konkurenta FCC Česká republika, s.r.o. za období 2010-2017. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bebjak, Daniel
  Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie finančnej situácie vo vybranej spoločnosti v rokoch 2013-2017. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá časť obsahuje teoretické východiská práce, ktoré sú potom ďalej použité v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Skoupá, Zdena
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Xella CZ, s. r. o., za období 2013–2017. V teoretické části jsou rozebrány metody a ukazatele finanční analýzy, se kterými poté pracujeme v analytické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pavliňáková, Sabina
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti KOBODAS INDUSTRY s.r.o. pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. V teoretické části je vymezen účel, zdroje a metody finanční analýzy. V analytické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balák, Tomáš
  Zámerom bakalárskej práce je zhodnotenie finančnej situácie spoločnosti, odhalenie problémov a navrhnutie riešení. Pre svoju prácu som si vybral stredne veľkú stavebnú spoločnosť Sestav s. r. o.. Všetky údaje, ktoré pre ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malá, Tereza
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, analyzuje vybranou společnost, IDEAL OKNO s.r.o., v rozmezí let 2012-2017 na základě vybraných finančních ukazatelů. Toto vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havlová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace akciové společnosti „Rodinný pivovar BERNARD“ pomocí vybraných metod finanční analýzy za období 2012-2017. Práce je rozdělena do třech částí. První část se ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sejáková, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku. Teoretická část práce poslouží k seznámení se s tématem a k definování základních pojmů, další část popisuje analyzovaný podnik a následně je zkoumána ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrlíková, Petra
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vejmola, Jan
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Vladimír Stolička – Kalorie v letech 2008 – 2012. Čerpá z účetních výkazů za sledované období. Je rozdělena do tří částí. V první části je popsána teorie, následuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hübnerová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku ŽĎAS, a. s. během let 2008-2012. Teoretická část popisuje finanční analýzu a ukazatele, za pomoci kterých je poté v druhé části práce zjištěna současná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Müllerová, Denisa
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku CLIM – Tech s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Plačková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace konkrétního podniku za pomocí metod finanční analýzy. Finanční analýza je vypracována na základě účetních výkazů podniku. Cílem práce je zhodnocení současné finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brymová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace podniku KALAHA a. s. v letech 2005 až 2013. Zhodnocení je provedeno prostřednictvím metod finanční analýzy. Podstatnou částí jsou také návrhy na řešení problémových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Velanová, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace firmy Busch Vakuum s. r. o. za období 2004 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretická východiska; v ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Venclová, Martina
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá vybranými metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku TYHAN s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod ...