Now showing items 21-40 of 55

 • Možnosti výroby šablon pomocí laseru na zařízení AUREL 300 

  Doležel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby opravárenských šablon pomocí trimovacího laseru AUREL 300. Úvodní část práce je zaměřená na základní popis tlustovrstvé technologie a možnosti využití laseru v této oblasti. ...
 • Multimediální učebnice mikroelektronických technologií 

  Černík, Pavel
  V této bakalářské práci jsou shrnuty technologické postupy používané při výrobě mikroelektronických obvodů. Pro snadnější pochopení postupů jsou přiložena videa, animace a obrázky těchto technologií. Učebnice je vytvořena ...
 • Návrh a realizace elektronických modulů 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
 • Návrh a realizace úprav zařízení pro metalografické výbrusy 

  Bránecký, Martin
  Predložená práca sa zaoberá metalografickými výbrusmi metalografických vzoriek. Práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi metalografie a metalografických výbrusov. Dôkladnejšie sa zaoberá prípravou kvalitného ...
 • Návrh elektrochemických senzorů s integrovaným potenciostatickým systémem 

  Uhlár, Martin
  Výzkum využitelnosti elektrochemických senzorů v kombinaci s aplikačně definovanými elektronickými obvody je v současnosti velmi rychle se rozvíjející oblastí senzoriky. Snaha o vytvoření parametrově a vlastnostmi jedinečných ...
 • New Hydrodynamic Electrochemical Arrangement for Cadmium Ions Detection Using Thick-Film Chemical Sensor Electrodes 

  Prášek, Jan; Adámek, Martin; Hubálek, Jaromír; Adam, Vojtěch; Trnková, Libuše; Kizek, René (MDPI, 2006-11-06)
  Miniaturization and integration of chemical devices into modules that are dimensionally comparable with electronic chips (Lab on Chip) is nowadays developing worldwide. The aim of our work was to suggest and optimize the ...
 • Nutritional Potential of Selected Insect Species Reared on the Island of Sumatra 

  Adámková, Anna; Mlček, Jiří; Kouřimská, Lenka; Borkovcová, Marie; Adámek, Martin; Bednářová, Martina; Krajsa, Jan (MDPI, 2017-05-12)
  Inhabitants of the Indonesian island of Sumatra are faced with the problem of insufficient food supplies and the consequent risk of undernourishment and health issues. Edible insects as a traditional and readily available ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Cupal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá optimalizací elektrod tlustovrstvých senzorů. Cílem práce je zjistit, jak geometrické velikosti a tvary elektrod ovlivňují výstupní proudovou odezvu. Technologie a použitá elektrochemická analytická ...
 • Optimalizace elektrodového systému tlustovrstvého elektrochemického senzoru 

  Gablech, Imrich
  Tato práce se zabývá optimalizací tříelektrodového elektrochemického senzoru pro detekci látek v roztocích vyrobeného technologií tlustých vrstev. Teoretická část práce popisuje technologii tlustých vrstev, úvod do ...
 • Pevnost pájených spojů na keramických substrátech 

  Jansa, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení a následným testováním mechanických vlastností vytvořeného spoje. V teoretické části práce jsou rozebrány druhy bezolovnatých pájek, vliv ochranné atmosféry na ...
 • Porovnání vlastností pájených spojů na keramických substrátech pomocí zkoušky střihem 

  Lipavský, Lubomír
  Tato práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na mechanické zkoušky. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, mechanické zkoušky prováděné na pájených spojích a ...
 • Pracoviště senzorové techniky přístupné pomocí internetového rozhraní 

  Cieslar, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením podpory výuky předmětu "Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy" prostřednictvím vzdáleně řízené laboratoře senzorové techniky. Hlavním cílem je návrh a realizace zařízení, ...
 • Průzkum trhu výkonových polovodičových součástek 

  Gama, Richard
  V tejto práci rozoberiem niekoľko diskrétnych súčiastok a ich odlišnosti v štruktúre, statických a spínacích vlastnostiach ako aj odlišnosti v ich konštrukčných riešeniach a pri výrobnom procese. Po nich priblížim problematiku ...
 • Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství 

  Beneš, David
  Tato práce se zabývá konstrukcí jednoduchého levného přenosného zařízení, které umožňuje měření a rozpoznávání vůní v potravinářství pomocí polovodičových senzorů plynů s možností sdílet naměřená data se vzdáleným serverem. ...
 • Přetaktování procesoru 

  Horký, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo popsání a vysvětlení procesu přetaktování procesoru a jeho využití. Byl vybrán vhodný procesor, u kterého byla zvýšena pracovní frekvence zvýšením hodnoty násobiče a změnou frekvence FSB. ...
 • Roztékavost bezolovnatých pájek na keramických substrátech 

  Lipavský, Lubomír
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezolovnatého pájení v ochranné atmosféře se zaměřením na test roztékavosti. Teoretická část je zaměřena na druhy bezolovnatých pájek, zkoušky smáčivosti prováděné na pájených ...
 • Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop 

  Flek, Petr
  Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na problematiku vytváření fotografií s velkou hloubkou ostrosti, které jsou vytvářeny na elektronicky řízeném optickém mikroskopu s fotografickým přístrojem. Modul Arduino s ...
 • Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu 

  Chmelař, Vít
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou jedlého hmyzu, platformou Arduino, senzory a periferiemi, které budou využity pro sestrojení zařízení monitorující klimatické podmínky při chovu hmyzu. Popisuje jednotlivé druhy ...
 • Řídicí jednotka pro řízení polohy experimentálního polohovacího stolku 

  Fries, Lukáš
  Práce se věnuje teoretické charakteristice použitých komponentů a jejímu fungování. Hlavní část je zaměřena na praktický návrh a sestavení funkčního zařízení pro řízení polohy stolečku, který je součástí nespecifikovaného ...
 • Řízení teploty v kapalinovém termostatu pomocí mikrokontroléru Atmel ATmega328 

  Hanulík, René
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s problematikou regulace a měření teploty v prostředí kapalinového termostatu. Popisuje některé druhy snímačů, jejich fyzikální principy a možnosti jejich užití. Část práce je věnována ...