Now showing items 21-27 of 27

 • Osvětlovací jednotka pro výrobu DPS 

  Hybler, Matěj
  Práce se zabývá návrhem mikrokontrolérem řízené osvětlovací jednotky pro výrobu desek plošných spojů za pomoci expozice a následného vyvolání nanesené vrstvy fotorezistního materiálu. Převážná část je věnována návrhu řídící ...
 • Přístroj pro měření reakční doby 

  Bohuš, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s reakčnou dobou človeka, jej meraním a využitím. Súčasťou projektu bolo zostrojiť prístroj na meranie reakčnej doby na audio- vizuálny podnet. Prístroj sa skladá z jednotky ...
 • Řízení peristaltické pumpy přes rozhraní USB 

  Balogh, Jaroslav
  Účelem této bakalářské práce je realizovat propojení peristaltické pumpy Rainin Dynamax RP-1 a PC přes rozhraní USB. Dle zjištěných informací byl s pomocí mikrokontrolétu FT232R realizován převodník mezi rozhraním USB a ...
 • Simulace jevu utvrzování svazku rtg záření 

  Šlof, Michael
  Tento projekt se zabývá simulací jevu utvrzování svazku rtg záření pomocí filtru. Teoretická část se zabývá základním teoretickým úvodem k dané problematice. Je stěžejní pochopit návaznosti fyzikálních zákonů, proto je zde ...
 • Zařízení pro akvizici elektrokardiografického signálu 

  Borkovec, Michal
  Tato práce se zabývá navržením v hodného obvodu pro akvizici a zobrazení EKG signálu z pacienta. V teoretické části se byla nastudována anatomie srdce, jeho elektrická činnost a možnosti akvizice signál EKG. Na základě ...
 • Zařízení pro měření elektrické aktivity svalů 

  Slouka, Petr
  V této práci je uvedeno seznámení se základními principy vzniku a přenosu akčního napětí. Následně je nastíněný rozvoj elektromyografie, která slouží ke snímání elektrických signálů ze svalů a vlastnosti elektromyografického ...
 • Zubní 3D skener 

  Kotek, Lukáš
  Náplní této diplomové práce je prostudování aktuálních principu 3D skenování, anatomie lidského chrupu a využití 3D skenování v oblasti stomatologie a jiných oblastní ve zdravotnictví. Další část této práce je věnována ...