Now showing items 21-40 of 231

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Spousta, Martin
  Tato diplomová práce si bere za cíl v prvních kapitolách seznámit svého čtenáře s danou sledovanou firmou. Následně se zde popisuje a vysvětluje pojem finanční analýza z obecného hlediska a následně jsou tyto principy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sobotka, Miroslav
  Diplomová práce analyzuje finanční situaci společnosti EUROFORM Group, s.r.o. v letech 2005 – 2009. Na základě finanční analýzy absolutních, rozdílových, poměrových ukazatelů a soustav poměrových ukazatelů, zhodnotím situaci ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kolářová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku BODOS Czechia a. s. v letech 2006 až 2010. Cílem této práce je analýza součastného finančního stavu společnosti a návrh možnosti pro zlepšení součastné finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Flídrová, Jana
  Diplomová práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finančním zhodnocením firmy Unistav, a.s. Jejím cílem je předložit doporučení, která povedou ke zlepšení hospodaření analyzované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kynická, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace společnosti, podnikající v oblasti zpracovatelského průmyslu. Posouzení je provedeno pomocí elementárních metod finanční analýzy. Na základě jejích výsledků jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bačíková, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na zjištění finančního zdraví vybrané společnosti v letech 2005 – 2009. V diplomové práci jsou aplikovány metody marketingové situační analýzy a metody finanční analýzy. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kuchyňková, Petra
  Cílem této diplomové práce je hodnocení finanční situace společnosti Národní stavební centrum, s.r.o. v období 2006-2009, pomocí metod finanční analýzy. Ze zjištěných výsledků jednotlivých ukazatelů bude provedeno vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hvězda, Jaroslav
  Tématem diplomové práce je „hodnocení finanční situace podniku a návrhy jejího zlepšení“. Práce je zaměřena na deskripci analyzované společnosti, explikaci pojmů v oblasti finanční analýzy, na jejímž základě byly navrženy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bušová, Jana
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti O.K. BAG s.r.o. v letech 2006 – 2010. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláčková, Lucie
  Cílem diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti v letech 2005 až 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Dále je práce zaměřena na návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Srna, Martin
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2005-2008 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Manclová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Symbol Technologies. Zaměřuje se na výpočet finančních ukazatelů, soustav ukazatelů a hodnocení strategických analýz. Na jejich základech formuluje vhodné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Jiří
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční řízení dotčené společnosti. V teoretické části práce je nastíněn profil dané společnosti a vysvětlen pojem finanční analýza, na jejíchž principech je finanční rozbor proveden. V druhé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Křížová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercl, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na kompletní finanční zhodnocení stavební firmy v letech 2006 až 2010 pomocí metod finanční analýzy. Východiskem práce je zhodnocení a navržení doporučení pro zlepšení finanční situace podniku.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hlávková, Petra
  Diplomová práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá hodnocením finanční situace vybrané společnosti, jejímž cílem je navrhnutí změn a opatření, která povedou k zlepšení současného stavu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Grossová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku v letech 2007-2011. V diplomové práci jsou aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vítková, Lenka
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rostex Vyškov, s.r.o. v letech 2006 – 2010. První část práce se zabývá stručnou základní charakteristikou společnosti, druhá část obsahuje teoretická ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Martina
  Tato diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy v letech 2002–2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v ...