Now showing items 21-37 of 37

 • Podnikatelský záměr na založení výrobního podniku s módní konfekcí 

  Mešková, Michaela
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie podnikateľského zámeru pre založenie firmy. Zámer je vypracovaný pre podnik výrobného charakteru, ktorý následne predáva svoje produkty konečným spotrebiteľom. Na základe riešení ...
 • Podnikatelský záměr na založení zážitkové kavárny s nehtovým studiem 

  Kajfošová, Iveta
  Předmětem mojí bakalářské práce je reálné zjištění poznatků a detailů k založení kavárny. Práce se skládá z části teoretické, kde definuji právní formy podnikání a podnikatelský záměr, který obsahuje plán výrobní, marketingový ...
 • Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky 

  Krmíček, Radim
  Bakalářská práce pojednává o sestavení podnikatelského plánu pro založení bezkontaktní auto myčky v Břeclavi. V úvodní teoretické části jsou vymezeny pojmy, které souvisejí se založením podniku a podnikatelského plánu. ...
 • Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

  Bočková, Nina
  Disertační práce zkoumá možnosti zvýšení využívání nepřímé a přímé podpory na VV u malých a středních podniků působících v České republice, zařazených do odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu počítačů, ...
 • Porovnání vybrané části hospodářské politiky v Maďarsku a České republice 

  Šíchová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na komparaci zemědělství České republiky a Maďarska. Komparace je prováděna pro období před a po vstupu obou zemí do Evropské unie. Cílem práce je sledovat dopad Společné zemědělské politiky na ...
 • Připravenost České republiky na přijetí jednotné měny euro 

  Vybíralová, Veronika
  Diplomová práce zpracovává, zda vůbec, a na jaké úrovni plní Česká republika a Švédsko maastrichtská kritéria, jejichž splnění je nutné pro přijetí jednotné měny euro. Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Vránek, Marek
  Bakalářská práce popisuje rozvoj malého rodinného podniku, společnosti WP, která se zabývá prodejem italských vín. Záměr této práce spočívá v analýze současného hospodaření, v rozšíření marketingových aktivit a návrhu ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Vaclavik, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá rozvojom malého rodinného podniku. Jedná sa o malý pivovar, ktorý bude založený v obci Sušany a bude distribuovať pivo do okolitých obcí a miest v okresoch Poltár, Rimavská Sobota a Lučenec. ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Potapova, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V ...
 • Vliv inovačních aktivit na zahraniční obchod podniku 

  Potapova, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem inovačních aktivit na zahraniční obchod konkrétního podniku. Teoretická část práce se zaobírá poznatky z oblasti týkající se konkurenceschopnosti, mezinárodního obchodu a inovaci. V ...
 • Vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy 

  Přichystal, Dušan
  Cílem diplomové práce je objasnit vliv měnového kurzu na konkurenceschopnost firmy. První kapitola se zabývá teoretickými východisky konkurenceschopnosti firem ve vztahu k měnovému kurzu. Druhá kapitola se pak zabývá ...
 • Využití zdrojů financování VaV ve vybraných podnicích odvětví elektrotechnického průmyslu 

  Bočková, Nina; Dočekalová, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper examines the impact of the Czech R&D Tax Incentives scheme on the number of Innovations and patenting. Czech R&D spending in business sector is low by OECD and EU Innovation standards. ...
 • Vývoj EU - komparace České a Slovenské republiky ve vybraném odvětví 

  Dvořáková, Petra
  Cílem diplomové práce je vytvořit komparaci ekonomiky členských zemí mezi Českou republikou a další členskou zemí Evropské unie. Touto další členskou zemí bylo vybráno Slovensko, které se České republice podobá, má s Českou ...
 • Výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu: komparace Švedska a České Republiky 

  Vitko, Katsiaryna
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání dopadu fiskální politiky na výzkum a vývoj v automobilovém průmyslu mezi Českou republikou a Švédskem. Vyhodnocením současné situace v automobilovém průmyslu porovnává vývoj v ...
 • ZHODNOCENÍ DOPADU PROCESNÍ INOVACE V OBLASTI ODBYTU U SPOLEČNOSTI BEDNAR FMT S.R.O. 

  Bartošek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení dopadu procesní inovace v oblasti odbytu u společnosti Bednar FMT s.r.o. v letech 2014–2018. Teoretická část definuje konkrétní pojmy vztahující se k procesní inovaci a také ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mitidieri, Anna
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Rašino a.s. za období 2013-2018. První část práce obsahuje teoretická východiska práce, které jsou nezbytné pro zpracování části druhé. Ve druhé části ...
 • Zhodnocení produktové inovace a jejího vlivu na zahraniční obchod podniku 

  Babičová, Kristína
  Diplomová práca sa zameriava na skúmanie produktovej inovácie vo vybranom českom podniku pôsobiacom na zahraničných trhoch. Postupne analyzuje danú inováciu v rámci rôznych oblastí, ktoré ju ovplyvňujú. Práca obsahuje ...