Now showing items 21-40 of 194

 • Co znalcům přináší nový zákon 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  Co znalcům přináší nový zákon
 • The Comparison of 3D and 2D Measurement Techniques Used for the Analysis of Vehicle Deformation 

  Moravcová, Pavlína; Bucsuházy, Kateřina; Zůvala, Robert; Bilík, Martin; Bradáč, Albert (SciTePress, 2020-05-04)
  As one of the main assumptions for the accident analysis has been detailed information about vehicle deformation. The precise deformation depth allows to quantify deformation energy and related impact speed. The aim of ...
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu 

  Kopecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by ...
 • Ekonomické a další problémy výkonu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert; Vémola, Aleš; Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  V současné době hýbe znaleckou obcí problematika odměn soudních znalců v případech, kdy objednatelem posudku je orgán veřejné moci (zpravidla policie nebo soud). Předkládaný příspěvek si klade za cíl pragmaticky, bez ...
 • Energie letícího objektu potřebná pro poškození čelního skla automobilu 

  Havlík, Ondřej
  V teoretické části je řešena historie skla jako suroviny a také historie prvního použití skla jako materiálu pro automobilový průmysl a jeho vývoj. Dále pozornost upřena pouze na čelní sklo automobilu a konkrétně na ...
 • Hodnocení specifických faktorů při oceňování zemědělských pozemků v podmínkách ČR 

  Hrubanová, Michaela
  Disertační práce je zaměřena na zjištění a zhodnocení specifických faktorů, které ovlivňují cenu zemědělských pozemků. Je potřeba zmínit, že trh se zemědělskými pozemky zejména ornou půdou a trvalými travními porosty není ...
 • Identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností 

  Bilík, Martin
  Práce se zabývá možnostmi identifikace relevantních stop pneumatik na místě dopravní nehody na základě jejich fyzikálních vlastností. Stopy pneumatik na vozovce jsou jedním z nejdůležitějších objektivních prvků pro analýzu ...
 • Informace pro praxi 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
 • Jak změnit velikost souboru s fotografií 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2016-05)
 • Jízdní dynamika traktoru 

  Renza, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdní dynamiky traktorů v závislosti na jejich hmotnosti a stáří. V úvodní části se práce zabývá stručnou historií vývoje a teoreticky definuje základní koncepci rozboru traktoru. ...
 • K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku 

  Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  Článek se zabývá zejména formální úpravou znaleckého posudku v návaznosti na změny v občanském zákoníku. Článek se věnuje skutečnosti, že dle nové právní úpravy se stavba zpravidla stává součástí pozemku a tedy i výsledná ...
 • K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek autora, zabývající se stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, vysvětlením vstupních veličin a metod ocenění, včetně obecného postupu při ocenění výnosovém. V nyní ...
 • K současnému stavu znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku je citována korespondence s předsedou vlády České republiky, ministry vnitra, financí a spravedlnosti. Problematika se týká řízení a odměňování znalecké činnosti.
 • K vývoji cen stavebních prací 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12)
  V příspěvku jsou uvedeny přepočítací indexy cen stavebních prací v České republice od roku 1914 do 1. pololetí 2015.
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část I 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-03)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, zabývající se mírou kapitalizace a stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, včetně vysvětlení vstupních veličin. Vlastník pozemku může pozemek dočasně přenechat ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část II: Problém hodnoty stavby 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora k problematice ocenění práva stavby, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty ...
 • Ke stanovení hodnoty práva stavby – část III 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvky autora, jež byly uveřejněny v předchozích číslech časopisu Soudní inženýrství. Příspěvky se zabývaly mírou kapitalizace, stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, ...