Now showing items 21-24 of 24

 • Vylepšení obrazu pomocí hloubkových map 

  Krbec, Jakub
  Tato práce se zabývá metodami určenými k vylepšení fotografií pořízených v přírodě pomocísyntetické hloubkové mapy. Hloubková mapa je získána z digitálního modelu terénua má přesnost v řádech metrů. Pomocí hloubkové mapy ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů historických fotografií 

  Sikora, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace webové aplikace zaměřené na správu refotografií. Analyzovat stávající řešení, vytvořit seznam požadovaných funcí a jednoduché grafické uživatelské rozhraní. Součástí je ...
 • Webová aplikace pro vyhledávání panoramat 

  Pospíšil, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit webový front-end, který umožňuje lokalizaci místa na fotografii v horách. Fotografie pro lokalizaci mohou být do aplikace nahrány přímo, nebo mohou být použity fotografie z webové ...
 • Webový nástroj pro párový test obrázků 

  Ševčík, Vít
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření internetové aplikace pro experimentální vyhodnocení multimediálních dat (obrazu a videa) pomocí párového testování. V práci jsou popsány další psychofyzikální metody pro experimenty, ...