Now showing items 21-40 of 40

 • Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšňi 

  Kosařová, Pavla
  Předmětem diplomní práce je přístavba souboru polyfunkčních objektů ke kostelu v Brně-Líšni. Dvojice staveb se skládá z jednopodlažního objektu komunity Salesiánů a dvoupodlažního objektu farního úřadu se zázemím. Soubor ...
 • Rodinný dům 

  Nedělka, Luděk
  Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro 4 až 5 člennou rodinu s přidanou polyfunkcí v podobě menší prodejní plochy. Navržená stavba byla situována do prostor rodinné zástavby lokality "Klafar" ...
 • Rodinný dům 

  Řičánek, Jan
  Novostavba rodinného domu se nachází na jižní Moravě. Objekt je tvaru L. První část je rodinný dům majitelů a má dvě patra. Druhá část je jednopodlažní lékárna. Obě části jsou nepodsklepeny a zastřešeny plochou střechou.
 • Rodinný dům 

  Trtílek, Petr
  Bakalářská práce ,,Rodinný dům,, je zpracován ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Jedná se o dispoziční řešení rodinného domu s garáží pro dvě ...
 • Rodinný dům 

  Sýkorová, Eva
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace rodinného domu v Praze Třebonicích. Objekt je o 2 nadzemních a 1 podzemním podlaží, zastřešený plochou střechou.
 • Rodinný dům 

  Klimovič, Vojtěch
  Záměrem bakalářské práce bylo vytvoření prováděcí projektové dokumentace k polyfunkčnímu rodinnému domu v obci Břeclav, ulice Slunečná. Dům je navržen jako polyfunkční dům s veterinární ordinací pro čtyřčlennou rodinu, je ...
 • Rodinný dům 

  Lomský, Robert
  Novostavba multifunkčního rodinného domu ve městě Veselí nad Lužnicí. Dům leží na rovinném terénu. Má dvě nadzemní podlaží. Dům je částečně podsklepen. Svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné konstrukce jsou z dominantní ...
 • Rodinný dům 

  Mlejnek, Lukáš
  V projektu bakalářské práce je řešena novostavba částečně podsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s vegetační střechou. Určeného pro čtyř až pětičlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako přírodně šetrný a podle ...
 • Rodinný dům 

  Kříž, Petr
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření prováděcí projektové dokumentace novostavby rodinného domu v obci Ořechov, ulice Nová. Dům je navržen jako samostatně stojící, dvoupodlažní, s částečným podsklepením a garáží s ...
 • Rodinný dům 

  Musilová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu. První část se věnuje popisu území pro umístění stavby, orientaci stavby vůči jejímu okolí a jednotlivým stavebním konstrukcím objektu v technických zprávách. ...
 • Rodinný dům 

  Kratochvíl, Jakub
  Zadaná bakalářské práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Navržená stavba je situována v rezidenční čtvrti městské části Praha - Kunratice. Rodinný dům je navržen v části jako dvoupodlažní ...
 • Rodinný dům s čalounickou dílnou 

  Červinka, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce je projekt rodinného domu, který je zpracován ve formě projektové dokumentace, obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s jedním ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Melo, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou rodinného domu s polyfunkciou, určenéko k bývaniu. Dom sa nachádza Nitrianskom kraji, v meste Nitra- mestská časť Čermáň. Katastrálne územie Nitra. Objekt je ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Šenfeld, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navržení rodinného domu s kanceláří a vypracování projektové dokumentace. Dům bude stát na parcele p. č. 1127/28 v katastrálním území Hoštka. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům k bydlení ...
 • Rodinný dům s polyfunkcí 

  Moravec, Pavel
  Zadaná bakalářská práce řeší novostavbu izolovaného rodinného domu pro 4 až 5 člennou rodinu s přidanou polyfunkcí v podobě projekční kanceláře. Navržená stavba je situována v zastavitelném území okrajové části města ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Pokorný, David
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou. Tento objekt je navržen v mírně svažitém terénu v okrajové části obce Holasice, Brno-venkov. Rodinný dům ...
 • Rodinný dům v České Jablonné 

  Pometlová, Eliška
  Cílem bakalářské práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt řeší novostavbu rodinného domu v České Jablonné. Novostavba je určena pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt je ...
 • Rodinný dům v Novém Městě nad Metují 

  Sháněl, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího nízkoenergetického rodinného domu, který bude trvale sloužit k bydlení. Objekt je navržen jako dvoupodlažní rodinný dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 4 - 5 osob. ...
 • Truck-Servis s administrativou 

  Hübner, Daniel
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby Truck servisu, tj. objektu pro servis a údržbu nákladních vozidel s vestavěnou administrativní částí, situovaného ve městě Letohrad. Navržený objekt ...
 • Viladům v Poličce 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace novostavby viladomu. Objekt se nachází v nové lokalitě pro bydlení v jihovýchodní části města Poličky. Jedná se o třípodlažní bytový dům s plochou střechou. ...