Now showing items 21-26 of 26

 • Vliv rekonstrukce rodinného domu v závislosti na lokalitě 

  Vitálišová, Kristína
  Hlavným cieľom diplomovej práce je ocenenie rodinného domu pred a po rekonštrukcii v troch rôznych lokalitách odstupňovaných podľa počtu obyvateľov. Pre ocenenie sú pouţité tri vybrané metódy a to: nákladová metóda podľa ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků 

  Dittrichová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků v daném regionu. Dále pak výsledky konfrontovat s oceňovací vyhláškou. V teoretické části jsou uvedeny definice stavebních pozemků ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a Starém Městě 

  Martináková, Veronika
  Práce se zabývá vlivy působícími na cenu stavebních pozemků v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. V úvodu práce jsou popsány teoretické základy jako terminologie, stručný přehled metod ocenění stavebních pozemků a vlivy ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně 

  Šimáček, Adam
  Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy ze zákonů vztahujících se ke stavebním pozemkům. Vybrané pozemky se ...
 • Využití metody fotogrammetrie při pasportizaci památkové budovy 

  Ondová, Natálie
  Tato práce se zabývá posouzením stavebně technického stavu památkové budovy Jižní brány Hradu Veveří. S využitím fotogrammetrie – jako jednou z hlavních metod měření – je vytvořen 3D model tohoto objektu a zpracována jeho ...
 • Vývoj cen zemědělských pozemků 

  Bezák, Marian
  Diplomová práce analýza vývoje cen zemědělských pozemků zkoumá vývoj zemědělských pozemků v lokalitě hodonínského okresu v letech 2015-2018. Pro práci jsou vytvořeny tři databáze porovnávacích vzorků – dle zdroje (realizované ...