Now showing items 21-26 of 26

 • Quantitative phase imaging through scattering media by means of coherence-controlled holographic microscope 

  Kollárová, Věra; Čolláková, Jana; Dostál, Zbyněk; Veselý, Pavel; Chmelík, Radim (SPIE, 2015-11-01)
  A coherence-controlled holographic microscope (CCHM) enables quantitative phase imaging with coherent as well as incoherent illumination. The low spatially coherent light induces a coherence gating effect, which makes ...
 • Senzor vlnoplochy 

  Škaroupka, David
  Při průchodu světla optickou soustavou může v důsledku vad materiálů nebo optických aberací docházet k deformaci vlnoplochy světla. Deformace potom vede k nepřesnému zobrazování a případné deformaci obrazu. Tato diplomová ...
 • Stereolitografická tiskárna pro výrobu buněčného kultivačního zařízení 

  Gricová, Monika
  Stereolitografická tiskárna patří mezi nejpopulárnější technologie 3D tisku. Díky vysoké přesnosti a vynikající kvalitě tisknutých dílů mohou být tiskárny použity pro široké spektrum aplikací. Tiskárna využívá světelný ...
 • Systém pro kontrolu rozměrů transportního nosiče 

  Vodička, Petr
  V bakalářské práci je zpracována rešerše týkající se průmyslově používaných senzorů pro bezkontaktní měření vzdálenosti, základní fyzikální principy detekce polohy či tvaru a popsány systémy vhodné pro měření ocelových ...
 • Vláknový osvětlovací modul pro mikroskopii 

  Kropáč, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem osvětlovacího systému pro koherencí řízený holografický mikroskop (CCHM). V teoretické části je zmíněna historie mikroskopie, princip holografie a jednotlivé druhy interferenční ...
 • Vliv vlastností obrazových senzorů na kvalitu rekonstrukce kvantitativního fázového zobrazení 

  Šulc, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na šumové vlastnosti obrazových senzorů a jejich vlivu na kvantitativní fázové zobrazení. Byly nasnímány a analyzovány černé snímky dostupných kamer. Vypočítané hodnoty směrodatné odchylky ...