Now showing items 21-38 of 38

 • Návrh vytápění a vzduchotechniky novostavby s nízkými energetickými náklady 

  Halm, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na návrh zdroje vytápění, otopné soustavy a větrání novostavby rodinného domu. Projekční návrh domů poskytla společnost Keeo4design. Tento návrh obsahuje komplex dvou domů. První z nich slouží ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky pro dvoupatrový rodinný dům po rekonstrukci 

  Potočník, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh rekonstrukce domu postaveného v 70 letech minulého století. Součástí práce je seznámení se současným stavem objektu a výpočtem příslušných tepelných ztrát objektu. V následujícím kroku ...
 • Numerical simulation of air flow in a model of lungs with mouth cavity 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2011-11-22)
  The air flow in a realistic geometry of human lung extended of mouth cavity is simulated with computational flow dynamics approach as stationary inspiration. Geometry used for the simulation includes mouth cavity, larynx, ...
 • Numerické modelování proudového pole s odtržením 

  Šamša, Petr
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování proudového pole s odtržením. V práci je probrán teoretický základ modelování turbulentního proudění spolu s uvedením rovnic turbulentních RANS modelů a popisu přístupů k ...
 • Palivové články 

  Sedláček, Tomáš
  Tato bakalářská práce popisuje rozdělení palivových článků, princip jejich činnosti a složení jednotlivých typů článků. Uvádí výhody, či nevýhody jednotlivých typů článků a shrnuje jejich základní parametry. V práci je ...
 • Porovnání geometrických modelů reálných plic s idealizovaným modelem 

  Roupec, Michal
  Cílem této práce je vyhledat hlavní parametry idealizovaných geometrických modelů plicních trubic – Weibelova a Horsfieldova a zjistit délky a průměry jednotlivých větví do 4. generace větvení. Na 3D modelu, vzniklém ...
 • Porovnání výpočtu tepelných ztrát dle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 

  Elcner, Jakub
  Diplomová práce se zabývá porovnáním výpočtů tepelných ztrát pomocí norem ČSN 06 0210 s ČSN EN 12831. Součástí práce je seznámení s problematikou výpočtu tepelných ztrát včetně definice základních pojmů, podrobný rozbor ...
 • Prediction of localized aerosol deposition in a realistic replica of human airways using experimental data and numerical simulation 

  Lízal, František; Elcner, Jakub; Bělka, Miloslav; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-11-15)
  The presence of aerosol deposition hot-spots in human airways presumably contributes to development of various diseases. The overall aerosol deposition in human lungs can be predicted with sufficient accuracy nowadays. ...
 • The pressure gradient in the human respiratory tract 

  Chovancová, Michaela; Elcner, Jakub (EDP Sciences, 2014-03-25)
  Respiratory airways cause resistance to air flow during inhalation and exhalation. The pressure gradient is necessary to transport the air from the mount (or nose) to pulmonary alveoli. The knowledge of pressure gradient ...
 • Research of transport and deposition of aerosol in human airway replica 

  Lízal, František; Jedelský, Jan; Elcner, Jakub; Ďurdina, Lukáš; Venerová, Tereza; Mravec, Filip; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2010-11-24)
  Growing concern about knowledge of aerosol transport in human lungs is caused by great potential of use of inhaled pharmaceuticals. Second substantial motive for the research is an effort to minimize adverse effects of ...
 • The role of the combined use of experimental and computational methods in revealing the differences between the micron -size particle deposition patterns in healthy and asthmatic subjects 

  Farkas, Árpád; Lízal, František; Jedelský, Jan; Elcner, Jakub; Karas, Jakub; Bělka, Miloslav; Mišík, Ondrej; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2020-07-10)
  Quantification of airway deposition of aerosol particles is essential for the assessment of health risks of detrimental particles. Knowledge of deposition distribution is important also in the case of treatment with ...
 • Simulation of Airway Deposition of an Aerosol Drug in COPD Patients 

  Farkas, Árpád; Lízal, František; Jedelský, Jan; Elcner, Jakub; Horváth, Alpár; Jícha, Miroslav (MDPI, 2019-04-01)
  Medical aerosols are key elements of current chronic obstructive pulmonary disease (COPD) therapy. Therapeutic effects are conditioned by the delivery of the right amount of medication to the right place within the airways, ...
 • Study of airflow in the trachea of idealized model of human tracheobronchial airways during breathing cycle 

  Elcner, Jakub; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2014-11-18)
  Article deals with numerical simulations and its verification by experiments in trachea of idealized geometry of tracheobronchial airways by using unsteady RANS approach. Respiratory cycle was simulated by sinusoidal ...
 • Teplovodní otopné soustavy. 

  Prát, Michal
  Cílem této práce je shrnout základní prvky teplovodních otopných soustav a jejich rozdělení podle geometrických, materiálových a funkčních parametrů. Dále jsou uvedeny konkrétní možnosti řešení teplovodních otopných soustav, ...
 • Tlakové ztráty v potrubí moderního typu 

  Přikryl, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o vývoji materiálů potrubních systémů a zaměřuje se zejména na trendy současné doby. Popsány jsou materiály kovové, plastové a vícevrstvé. Následující pasáž tyto materiály porovnává a ...
 • Transport a depozice aerosolu v dýchacím traktu člověka 

  Elcner, Jakub
  Jednou z možných cest léčby nemocí dýchacího ústrojí je použití léku ve formě aerosolu. Jedná se o neinvazivní a rychlý způsob jak dopravit lék do požadované části tracheobronchiálního stromu nebo do krevního oběhu. Ačkoliv ...
 • Velocity profiles in idealized model of human respiratory tract 

  Elcner, Jakub; Jedelský, Jan; Lízal, František; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2012-11-20)
  This article deals with numerical simulation focused on velocity profiles in idealized model of human upper airways during steady inspiration. Three regimes of breathing were investigated: Resting condition, Deep breathing ...
 • Vizualizace proudění vláken z izolační minerální vaty 

  Kedajová, Kristýna
  Jedním z nejpoužívanějších izolačních materiálů dnešní doby je minerální vata. Podobně jako tomu bylo u dříve používaného azbestu ani u minerální skelné vaty nejsou zcela známé zdravotní dopady při vdechování jejích částic. ...