Now showing items 21-37 of 37

 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Sedláčková, Eva
  Tato práce se v první části zabývá národním zdravotnickým datovým standardem České republiky DaSta. Popisuje tento standard a porovnává ho se zahraničním standardem HL7. V další části se zabývá zabezpečením datové elektronické ...
 • Elektronický záznam o pacientovi 

  Cáb, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o informačních technologiích, které si našly uplatnění ve zdravotním sektoru. Pod pojmem elektronické zdravotnictví si můžeme představit systémy, které výrazným způsobem vylepšují a hlavně ...
 • Hardwarová realizace nemocničního informačního systému 

  Tvarůžek, Marek
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s hardwarovou realizací nemocničního informačního systému CLINICOM a prostudovaní softwarových možností diskových polí RAID v operačním systému CentOS. Praktická část zahrnuje návrh ...
 • Hardwarová realizace nemocničního informačnímu systému 

  Friedl, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problémem efektivnějšího využití nejen hardware, ale i svobodného software. Na začátku práce jsou obecně představeny svobodné GNU/Linuxové distribuce, přičemž práce je zaměřena na dvě distribuce. ...
 • Informační systém ambulantního lékaře Medicus 

  Vozár, David
  Tato práce se zabývá analýzou uživatelského rozhraní informačního systému ambulantního lékaře Medicus a programem na snímání elektrokardiografického signálu Biopac. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. ...
 • Internetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojů 

  Mezek, Jan
  Cílem mé bakalářské práce je prostudovat a popsat strukturu servisu zdravotnických přístrojů v nemocnicích. Navrhnout evidenci zdravotnických přístrojů a vytvořit pro tuto databázi přístrojů internetovou aplikaci. V této ...
 • Internetová knihovna metod a algoritmů pro registraci medicínských obrazů 

  Koňařík, Jakub
  Registrace obrazů je postup vedoucí k nalezení geometrické transformace, která zajistí shodnou pozici, orientaci a velikost korespondujících objektů v obrazech. Jaké jsou tyto metody a jak fungují? Tyto metody a principy ...
 • Kontrola imisí na lékařském pracovišti. 

  Macková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi měření a kontroly imisí na lékařském pracovišti. Seznamuje s plynnými imisemi vyskytujícími se především na operačních sálech a zaměřuje se na možné způsoby detekcí těchto plynů. Dále ...
 • Metody zvyšování rozlišení digitálních snímků 

  Franěk, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je se seznámit s metodami, které umožňují zvýšení rozlišení digitálních snímků. Také realizovat jednotlivé interpolační metody i Super-rozlišení pomocí programu Matlab a poukázání na zhodnocené ...
 • Obrazová dokumentace v nemocničním informačním systému 

  Rášo, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje nemocniční informační systém (NIS) CLINICOM se zaměřením na oddělení radiologie. Rozebírá problematiku přenosu obrazové dokumentace pacientů prostřednictvím sítě Internet a poskytuje návod pro ...
 • Senzory snímání otisků prstů 

  Slezák, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na možnosti bezprostředního snímání daktyloskopických otisků a jejich využití pro identifikaci osob. Náplní práce je zhodnotit technologie kontaktního a bezkontaktního snímání otisků prstů. V ...
 • Snímání otisku prstu 

  Kubiš, Michal
  Otisky prstů jsou nejstarší a nejpoužívanější metodou identifikace v biometrii. Kritickým krokem je spolehlivá extrakce markant z otisků prstů. Bohužel obrázky otisků nejsou vždy dokonale kvalitní, můžou být degradovány a ...
 • Správa pacientských dat v nemocničním informačním systému Clinicom 

  Jirásková, Kristýna
  Nemocniční informační systémy slouží k ukládání pacientských dat a k jejich sdílení. Mají několik výhod. Lékaři mají okamžitě přístupnou anamnézu, která pomáhá k rychlejší diagnostice, zabraňuje nadbytečnému plýtvání léky ...
 • Statistická data v nemocničním informačním systému 

  Velička, Tomáš
  Cílem práce byl výpočet některých statistických ukazatelů z dat získaných z Nemocničního Informačního Systému Clinicom. Data jsou v tomto informačním systému spravována databázovým systémem Caché. Pro práci byla využita ...
 • Záložní napájecí systém 

  Brichta, Tomáš
  V této práci jsem se seznámil s hardwarovou realizací CLINICOM. Po popisu tohoto nemocničního systému jsem se zabýval důležitými vlastnostmi serveru. Dále bylo popsáno zařízení UPS, jeho druhy a parametry. Následně jsem ...
 • Záložní napájecí systém 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Záložní zdroj v nemocničním informačním systému 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...